• GL 01
  • GL 02
  •    

  • GL 06
  •  

  • GL 05
  •  

     

  • GL 04
  • GL 03

HAALBAARHEIDSONDERZOEK BEDRIJFSUITBREIDING

VAN GL-PRECISION, EINDHOVEN 2011

NA DE SEAPORT IN ROTTERDAM EN AIRPORT IN AMSTERDAM ONTWIKKELT DE INTERNATIONAAL BELANGRIJKE KENNISREGIO EINDHOVEN ZICH TOT BRAINPORT. DE KENNISINDUSTRIE KRIJGT EEN ‘ETALAGE’ LANGS DE RANDWEG EINDHOVEN A2/N2 MET VERSCHILLENDE GEZICHTEN EN HEEFT ZIJN STEDELIJKE BRANDPUNT TER PLAATSE VAN GL-PECISION.

HIER ZULLEN EEN TRANSFERIUM (HOV, AIRPORT) EN HET ZOGENAAMDE STADSPLATEAU IN ELKAAR GESCHOVEN WORDEN. HET TRANSFERIUM WORDT VERBEELD DOOR DE CIRKEL OP DE AFBEELDING. HET STADSPLATEAU STREKT ZICH UIT VAN HET TRANSFERIUM, OVER DE A2/N2 HEEN TOT AAN HET BEATRIXKANAAL. HET STADSPLATEAU WORDT EEN STEDELIJK PLEIN WAAR ZAKELIJK EINDHOVEN ELKAAR ONTMOET,

HET STADSPLATEAU MOET WORDEN GEMARKEERD ALS ÉÉN VAN DE BELANGRIJKSTE BUSINESS HOTSPOTS VAN DE STAD. HET ZAL WORDEN GEFLANKEERD DOOR HOOGSTEDELIJKE BEBOUWING. DE LOCATIE VAN GL LIGT PRECIES OP DE LOCATIE WAAR IN DE REGIONALE VISIE (‘DE GENIALE BRAINPORTLOCATIE’) EEN GEBOUWDE HOTSPOT WORDT VOORZIEN; EEN REPRESENTATIEF GEBOUW VAN MINIMAAL 100 METER HOOG.

IN DE HAALBAARHEIDSSTUDIE HEEFT BURO SEBILLE DE BALANS ONDERZOCHT TUSSEN HET BESTAANDE GEBOUW, DE MINIMALE UITBREIDING EN DE MAXIMALE MOGELIJKHEDEN IN DE HUIDIGE CONTEXT. TEN SLOTTE ZIJN DE POTENTIES VAN DE OPGAVE VOOR DE TOEKOMST GEVISUALISEERD.

HET BESTAANDE MOET OP KORTE TERMIJN WORDEN UITGEBREID. ALS TOELEVERANCIER VAN DE DE HIGH-TECH INDUSTRIE WIL GL-PRECISION SNEL EN FLEXIBEL IN KUNNEN INSPELEN OP DE SOMS EXPLOSIEVE GROEI.

MINIMALE UITBREIDING VOORZIET IN DE VERWACHTE GROEI IN RESEARCH EN PRODUCTIE CAPACITEIT OP DE KORTE TERMIJN.

MAXIMALE MOGELIJKHEDEN DIE PLANOLOGISCH OP DIT MOMENT MOGELIJK ZIJN OVERSTIJGEN HET MINIMALE. DOOR NU EEN FLEXIBELE SCHIL TE REALISEREN KAN ENERZIJDS OP GROEI WORDEN INGESPEELD, MAAR ZIJN OOK MOGELIJKHEDEN VOOR VERHUUR AAN DERDEN.

DE POTENTIES VOOR DE TOEKOMST WORDT GEVONDEN IN EEN MINIMAAL 100 METER HOGE NIEUWBOUW, DIE NIET CONFLICTEERT MET VOORZIENE NIEUWBOUW. DEZE VISIE ZAL DE BESTAANDE FABRIEK NODIG HEBBEN OM DE PARKEEROPGAVE TE FACILITEREN.