• Hollandterrein 05
  • Hollandterrein 04
  • Hollandterrein 03
  • Hollandterrein 02
  • Hollandterrein 01
  •  

HOLLAND TERREIN, TILBURG

TIJDENS WERKZAME PERIODE BIJ BO.2 ARCHITECTUUR EN STEDENBOUW WAS P.M. VAN SEBILLE 1 VAN DE ARCHITECTEN IN HET PROJECTTEAM. DE 15 GRONDGEBONDEN WONINGEN IN DE ELZENSTRAAT IN TILBURG VORMEN SAMEN MET HET WOONCOMPLEX EN KANTOORGEBOUW EEN DUIDELIJKE EENHEID. EEN ENSEMBLE WAARBINNEN DE INDELING VAN DE GEVEL, HOOGTEN EN OPEN EN DICHTE STRUCTUREN VARIËREN. DE GROOTSCHALIGHEID VAN HET COMPLEX VINDT IN DE STADSWONINGEN AANSLUITING BIJ DE KLEINE SCHAAL VAN DE BESTAANDE CONTEXT. DE ELZENSTRAAT WAS LANGE TIJD DE ACHTERZIJDE VAN ‘DE HOLLAND GARAGE’. DOOR DE PLASTISCHE GEVELS VAN DE NIEUWBOUW KRIJGT DE STRAAT HAAR OORSPRONKELIJKE SFEER, SCHAAL EN WOONFUNCTIE WEER TERUG.