• Heikant 01
  • Heikant 02
  •  

WAALRE HEIKANT, ARLO ONTWIKKELING, WAALRE

WAALRE IS DE GROENFONTEIN VAN DE KEMPEN! OP DE GEMEENTEGRENS TUSSEN WAALRE EN VALKENSWAARD LIGT EEN BOSPERCEEL VAN 9920 VIERKANTE METER. HET OMRINGENDE LANDSCHAP KENMERKT ZICH DOOR BOSSAGES, DIE ALS COULISSEN DE TUSSENGELEGEN WEILANDEN INKADEREN. DIT BRABANTSE KAMPENLANDSCHAP MET ZIJN INTIEME LANDELIJKE KAMERS NODIGT UIT OM TE BELEVEN. BURO SEBILLE ONDERZOCHT DE MOGELIJKHEDEN VOOR HET REALISEREN VAN EEN RECREATIEVE BESTEMMING IN DE VORM VAN BOSHUISJES.

DE OPLOSSING WERD GEVONDEN DOOR NIET ALLE WONINGEN AAN DE RANDEN VAN HET PERCEEL TE PLAATSEN. DOOR DE INTRODUCTIE VAN EEN VEN HEEFT OOK DE AS VAN HET PERCEEL EEN TOEGEVOEGDE WAARDE GEKREGEN EN IS EEN KWALITATIEVE VERDICHTING GEREALISEERD DOOR OOK BOSHUISJES AAN DE VEN TE PLAATSEN. TEN SLOTTE ZIJN ER KLEINE ´BOOMHUTTEN´TOEGEVOEGD, DIE WEER EEN EIGEN BELEVINGSWAARDE HEBBEN. TEN SLOTTE BIEDT DE BEHEERDERSWONING NOG DE MOGELIJKHEID VOOR EEN BED&BREAKFAST LOGIESFUNCTIE.

ONDER DE BOOMHUTTEN DOOR LOOPT VINDT DE ONTSLUITINGSROUTE ZIJN WEG. DE BEWONERS VAN DE BOSHUISJES PARKEREN DIRECT BIJ DE WONING, TERWIJL DE VOOR DE BOOMHUTTEN EN DE BED&BREAKFAST ZO DICHT MOGELIJK BIJ DE INGANG WORDT GEPARKEERD. DE INTRODUCTIE VAN DE BOOMHUTTEN MAAKT DAT OOK BOVEN DE FUNCTIONELE RUIMTEN NOG COMMERCIEEL VERHUURBAAR OPPERVLAK KAN WORDEN GEREALISEERD.

ROND DE THEMA´S BELEVING, DIVERSITEIT EN PRIVACY IS EEN VERRASSENDE COMPOSITIE GEMAAKT. DOOR ALLE WONINGEN TEN OPZICHTE VAN ELKAAR TE VERSCHUIVEN EN IN HET GROEN TE PLAATSEN ZIJN ZOWEL PRIVACY ALS UITZICHT GEWAARBORGD.

ER IS GEKOZEN VOOR EEN EENDUIDIGE ARCHITECTONISCHE VORMGEVING WAARDOOR DE WOONFUNCTIES ZICH DUIDELIJK ONDERSCHEIDEN IN DE GROENE, NATUURLIJKE OMGEVING. DOORDAT DE BASISWONING KAN WORDEN UITGEBREID ONTSTAAN VERSCHILLENDE TYPES, WAARDOOR EEN AFWISSELEND BEELD ONTSTAAT WAARIN IEDEREEN GEMAKKELIJK ZIJN THUIS KAN VINDEN.