• Afstuderen 01
  •   

  • 06
  • 07
  • 08
  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  •  

AFSTUDEERPROJECT 2001

IN 2001 IS PATRICIA VAN SEBILLE AFGESTUDEERD AAN DE TU DELFT IN TWEE RICHTINGEN, ARCHITECTUUR EN BOUWTECHNOLOGIE, OP DRIJVENDE KASTUINBOUW.

HET AFSTUDEERPROJECT GEEFT EEN BEELD OVER HOE WONEN EN WERKEN OP HET WATER EEN MEERWAARDE KAN HEBBEN IN DE TOEKOMST. HET ONDERWERP IS GEKOZEN VANUIT EEN PERSOONLIJKE INTERESSE VOOR DE MAATSCHAPPELIJKE RELEVANTIE VAN DE WATERPROBLEMATIEK IN HET WESTLAND EN DE VRAAG HOE MEN BINNEN DE ENORME OPPERVLAKTE AAN GLAS TOT EEN ACCEPTABELE HERSTRUCTURERING KAN KOMEN. VANUIT SCHAALNIVEAU 1:10.000 IS INGEZOOMD NAAR SCHAAL 1:1. DE VAKGEBIEDEN HYDROLOGIE, LANDSCHAPSARCHITECTUUR, ARCHITECTUUR EN BOUWTECHNOLOGIE WORDEN HIER MET ELKAAR VERBONDEN.